Back

Anunţ public - Decizie încadrare PUZ- "Modificare parţială UTR2, subzona L3, pentru creerea subzonei funcţionale industrie nepoluană”

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BIHOR anunţă publicul  interesat  că,  în  urma  parcurgerii  etapei  de  încadrareconform  prevederilor         HG  nr. 1.076 / 2004 P.U.Z. –„ Modificare parţială UTR2, subzona L3, pentru creerea subzonei funcţionale industrie nepoluană zona este cuprinsăîn P.U.G. comuna Paleu, intravilan sat Săldăbagiu de Munte, nr. cad. 3235, judeţul Bihor, Titular: Comuna Paleu, Comitetul Special Constituit  întrunit  a  decis  incadrarea planului  în  categoria  celor  pentru  care  nu  este  necesara  evaluarea  de mediu, planul urmand a fi supus procedurii de adoptare fara  aviz  de  mediu.

        Observatiile si comentariile publicului interesat privind decizia etapei de incadrare se depun  în  scris  la sediul  APM Bihor, Oradea, B-dul. Dacia  nr. 25 / A,  tel. 0259 .444.590, fax.0259.406588, până  la  data  de 10.12.2011  ( ziua limita  de  primire  a  observaţiilor  =  10  zile  calendaristice  de  la  data  anunţului).