Back

Anunt - Decizia etapei de incadrare- “Staţie de alimentare cu carburanţi în comuna Oşorhei din DN 1 (E 60) la KM 618+615 stânga şi împrejmuire”,amplasament sat Oşorhei, nr. cad. 54160, CF nr. 54160, comuna Oşorhei, judeţul Bihor, Titular: S.C. QUAL CHEM EUROPE S.R.L, Comitetul Special Constituit

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BIHOR anunţă publicul  interesat  că,  în  urma  parcurgerii  etapei  de  încadrare conform  prevederilor         HG  nr. 1.076 / 2004 P.U.Z.Staţie de alimentare cu carburanţi în comuna Oşorhei din DN 1 (E 60) la KM 618+615 stânga şi împrejmuire,amplasament sat Oşorhei, nr. cad. 54160, CF nr. 54160, comuna Oşorhei, judeţul Bihor, Titular: S.C. QUAL CHEM EUROPE S.R.L, Comitetul Special Constituit  întrunit  a  decis  incadrarea planului  în  categoria  celor  pentru  care  nu  este  necesara  evaluarea  de mediu, planul urmand a fi supus procedurii de adoptare fara  aviz  de  mediu.

        Observatiile si comentariile publicului interesat privind decizia etapei de incadrare se depun  în  scris  la sediul  APM Bihor, Oradea, B-dul. Dacia  nr. 25 / A,  tel. 0259 .444.590, fax.0259.406588, până  la  data  de 03.12.2011  ( ziua limita  de  primire  a  observaţiilor  =  10  zile  calendaristice  de  la  data  anunţului).