Back

Anunţ public - Decizia încadrare PUZ “ Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Bihor“

         Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor anunţă publicul interesat despre decizia etapei de încadrare conform HG nr. 1076/2004,  privind  procedura evaluării de mediu pentru  planuri  şi  programe: PUZ - Sistem  de  management  integrat  al  deşeurilor  solide  în  judeţul  Bihor,  titular  Consiliul  Judeţean  Bihor,  nu  necesită  evaluare de mediu,  urmând  a  fi  supus  procedurii  de  adoptare  fără  aviz de  mediu.

          Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se trimit în scris la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor, Oradea  B.dul Dacia nr. 25 / A, tel. 0259.444.590, fax: 0259. 406.588, e-mail: office@apmbh.anpm.ro, în zilele de luni - vineri,  între orele  800 - 1600,  în termen  de 10 zile  calendaristice  de la data apariţiei anunţului.