Back

Anunţ public - Decizia de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “ Construire hală producţie piese material plastic, birouri şi dotări complementare: cabină portar, şopron, parcaje, alei carosabile"

APM BIHOR anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul   “ Construire hală producţie piese material plastic, birouri şi dotări complementare: cabină portar, şopron, parcaje, alei carosabile", propus a fi amplasat în localitatea Cauaceu, nr. cadastral 51846  ,   judeţul  Bihor,  titular   SC. BMR PLASTIC SRL, localitatea Biharia, str. Sălardului, nr. 12, judeţul Bihor.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Bihor-Oradea B-dul Dacia nr. 25/A , zilnic între orele 8.00 - 16.00,

        Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Bihor .