Back

Anunţ public - Decizia de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Exploatare lignit in perimetrul Valea Pietrisului , comuna Popesti"

      AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BIHOR anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Exploatare  lignit in perimetrul Valea Pietrisului , comuna Popesti   “amplasat in extravilanul Satului Cuzap , comuna Popesti , judetul Bihor, titular SC MAESTRO TRADING SRL, judetul Bihor

Proiectul acordului de mediu si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Bihor,Oradea  bdul Dacia nr.25/A, in zilele lucratoare intre orele 8-16 precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmbh.anpm.ro
   
    Observaţiile/contestatiile  publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului  in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt .