Back

Anunţ public - Decizia emitere PUZ nr.12/24.01.2012 - "Amenajare lac piscicol si agrement "

DECIZIE

Nr.  12  din  24.01.2012

 

             privind  solicitarea  de  eliberare  a  avizului  de  mediu ,  înregistrată  la  APM  Bihor  cu  nr.  19588/13.12.2011, in baza Certificatului de Urbanism nr. 27/24.02.2011, eliberat de CJ BIHOR,

                       În  urma  parcurgerii  etapei  de  încadrare  conform  HG 1076 / 2004  privind  stabilirea  procedurii  de  realizare  a  evaluării de mediu pentru planuri si programe,  a  consultării  Comitetului  Special  Constituit  în  şedinţa  din  data  de  28.12.2011  organizată  la  sediul  APM  Bihor, a informarii publicului prin anunturi repetate  şi  în  lipsa  oricărui  comentariu  din  partea  acestuia , 

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI  BIHOR

decide

“PUZ –Amenajare lac piscicol si agrement “

Amplasat in sat HUSASAU DE TINCA, com. Husasau de Tinca, nr. cad. 50498, jud. Bihor
Titular:  PENTILESCU RODICA FLORENTINA

Referitorla reglementarea conditiilor optime de amenajare a unui lac piscicol si de agrement

Care propune; -amenajarea unui lac piscicol si de agrement cu luciu de apa de 178925 mp, drum perimetral si parcare 15390 mp, zona destinata anexelor si serviciilor 9000 mp, spatiu verde 67498 mp,  pe terenul cu suprafata totala de 270813 mp, concesionat de la Primaria Husasau de Tinca.

-POT =5 %, CUT max propus=0,07

 

nu  necesită  evaluare  de  mediu, avand in vedere ca planul se refera la o suprafata mica de teren, amplasamentul studiat este situat in afara ariilor naturale protejate si nu se identifica efect semnificativ advers asupra zonei de amplasare a planului ca urmare a adoptarii acestuia.

Planul   urmează   a  fi  supus  procedurii  de  adoptare  fără  aviz  de  mediu.

              Prezenta  decizie  poate  face  obiectul  unei  acţiuni în  justiţie  în  baza Legii  conteciosului  administrativ   nr. 554 / 2004, cu modificari si completari ulterioare.

 

                  DIRECTOR  EXECUTIV

                     Dr.ing. Ovidiu  DĂESCU

  ŞEF SERVICIU REGLEMENTARI    

                                                                                                   ing. Mihaela CRACIUN

 

 

 

 

 

 

 

Intocmit: sing Eugen Gavecz