Back

Anunţ public - Decizia etapei de încadare pentru proiectul “Platforma depozitare temporara pentru neutralizarea/inertizarea /stabilizarea unor deseuri periculoase cu continut de produse petroliere in vederea obtinerii unor deseuri nepericuloase, platforma statie de fluide, cladire atelier si birouri administrative”

APM Bihor , anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată, pentru proiectul “Platforma depozitare temporara pentru neutralizarea/inertizarea /stabilizarea unor deseuri periculoase cu continut de produse petroliere in vederea obtinerii unor deseuri nepericuloase, platforma statie de fluide, cladire atelier si birouri administrative”, propus a fi realizat in , localitatea Suplacu de Barcau, jud. Bihor, titular S.C. STILO EVORA S.R.L., jud.Bihor  .  Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Bihor din Oradea, bv. Dacia, nr. 25/A, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmbh.anpm.ro
    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare in termen de 5 zile de la data publicarii pe site.