Back

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare cu evaluare pentru proiectul " “Amenajare Valea Crisului Mic”

APM Bihor , anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:  se supune evaluării impactului asupra mediului şi  se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului*) şi/sau de evaluare adecvată, pentru proiectul “Amenajare Valea Crisului Mic”, propus a fi realizat in Bazinul hidrografic al Raului Barcau-Valea Crisului Mic jud. Bihor, titular ANAR Administratia Bazinala Apa Crisuri  cu sediul in Oradea, str.I.Bogdan nr.35  

   Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Bihor din Oradea, bv. Dacia, nr. 25/A, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbh.ro.

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare in termen de 5 zile de la data publicarii pe site.