Back

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul “Lucrări de desfiinţare - dezafectare Parc 2 Abram “

            Agentia pentru Protectia Mediului Bihor anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei    de încadrare proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului  şi  nu se supune  evaluării  adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată, pentru proiectul “ Lucrări de desfiinţare - dezafectare Parc 2 Abram “  amplasat în extravilan sat  Margine - nr. cad. 9, CF 50479, comuna Abram, judeţul  Bihor,  titular OMV  PETROM  SA  Bucuresti, str. Coralilor nr. 22, sector 1.

            Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bihor din Oradea, în zilele de luni-vineri, între orele 8-16, precum şi la următoarea adresă de internet  http://apmbh.anpm.ro.

            Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 19.08.2011.