Back

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul “Refacere şi modernizare drum comunal DC 230 Şoimi – Codru din DJ 709A"

        Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul „Refacere şi modernizare drum comunal DC 230 Şoimi – Codru din DJ 709A”, titular Comuna Şoimi, propus a fi amplasat în comuna Şiomi, sat Şoimi şi Codru, teren intravilan şi extravilan – domeniu public.

         Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Bihor din Oradea B-dul Dacia nr. 25/A, în zilele de luni – vineri, între orele 9 – 14, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbh.anpm.ro

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 18.08.2011.