Back

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul “ Construcţie corp B – Galerie comercială ”

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul “ Construcţie corp B – Galerie comercială  ” Oradea, str.Ştefan Octavian Iosif ,  nr.3, judeţul Bihor, titular  SC INTER TERRA SRL    .

 1.      Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Bihor din municipiul Oradea, B-dul Dacia, nr. 25 / A, în zilele de luni - vineri, între orele 9 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbh.anpm.ro,

2.      Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 05.10.2011 (în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului).