Back

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul “ Construire staţie GPL "

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihoranunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul Construire staţie GPL ",propus a fi realizat în localitatea Vadu Crişului, nr. 667, judeţul Bihor, , titular  SC. SIMTERAC SA  , Vadu Crişului  .

1.      Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Bihor din municipiul Oradea, B-dul Dacia, nr. 25 / A, în zilele de luni - vineri, între orele 9 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbh.anpm.ro,

2.      Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la afişarea anunţului.