Back

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul "Acumulare nepermanentă Corbeşti"

    Agentia pentru Protectia Mediului Bihor anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul     "Acumulare nepermanentă Corbeşti",  propus a fi amplasat în localitatea Corbeşti , titular   A.N.A.R. – Administraţia Bazinală a Apelor Crişuri Oradea, din localitatea  Oradea, str. I. Bogdan, nr. 35,  judeţul Bihor,

    Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Bihor din Oradea, b-dul Dacia nr. 25/A zilnic, între orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmbh.anpm.ro

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 18.07.2011