Back

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul “Scoaterea definitivă din fondul forestier naţional a terenurilor afectate de Reabilitarea DN 76, Contract 5R12, km 69+350 – km 102+660, Vârfurile - Ştei”

        A.P.M. Bihor Oradeaanunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Scoaterea definitivă din fondul forestier naţional a terenurilor afectate de Reabilitarea DN 76, Contract 5R12, km 69+350 – km 102+660, Vârfurile - Ştei”, propus a fi realizat în comuna Crişcioru de Jos, UP III. Ponoară, pe teren extravilan.

         Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Bihor din Oradea B-dul Dacia nr. 25/A, în zilele de luni – vineri, între orele 9 – 14, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbh.anpm.ro

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 20.09.2011