Back

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul " Amenajare fermă piscicolă "

A.P.M. Bihor, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul « Amenajare fermă piscicolă », propus a fi amplasat pe teren intravilan în localitatea Santăul Mic, comuna Borş, titular S.C. Gavella Com S.R.L..

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Bihor din Oradea, B-dul Dacia nr. 25/A, în zilele lucrătoare, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmbh.anpm.ro

Publicul interesat pote înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 31.12.2010 (în termen de 8 zile de la data afişării anunţului).