Back

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul “ Amenajarea hidroenergetică a cursului superior al râului Crişul Negru în amonte de localitatea Poiana – CHEMP Poiana 1 – CHEMP Poiana II “

 

             Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei    de încadrare  proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului  şi  nu se supune  evaluării  adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată, pentru proiectul “ Amenajarea  hidroenergetică  a  cursului  superior  al  râului  Crişul  Negru  în  amonte  de  localitatea  Poiana – CHEMP Poiana 1 – CHEMP Poiana II “,comuna Criştiorul de Jos,  judeţul Bihor,  titular  SC  Global Alternative Consulting SRL Oradea.          

            Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bihor din Oradea, în zilele de luni-vineri, între orele 9-16, precum şi la următoarea adresă de internet  http://apmbh.anpm.ro

            Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de  05.04.2011.