Back

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul “ Cariera de argilă caolinoasă în perimetrul de exploatare Cărmăzan 7 “

 

             Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei    de încadrare  proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului  şi  nu se supune  evaluării  adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată, pentru proiectul “ Cariera  de  argilă  caolinoasă  în  perimetrul de exploatare  Cărmăzan  7 “  comuna Şuncuiuş,  sat Zece Hotare,   judetul  Bihor,  titular  SC  MILANO  LOGISTIC  SRL Şuncuiuş.          

            Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bihor din Oradea, în zilele de luni-vineri, între orele 9-16, precum şi la adresade internet http://apmbh.anpm.ro

            Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de  15.06.2011.