Back

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul “ Construire platforma prelucrare granulometrica – complex magnezian valea mare comuna Budureasa , jud, Bihor ”

APM Bihor , anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată, pentru proiectul “CONSTRUIRE PLATFORMA PRELUCRARE GRANULOMETRICA – COMPLEX MAGNEZIAN VALEA MARE COMUNA BUDUREASA , jud, Bihor ”, propus a fi realizat in , localitatea Budureasa , jud. Bihor, titular S.C. GEOASSET S.R.L.  .  Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Bihor din Oradea, bv. Dacia, nr. 25/A, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmbh.anpm.ro
    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare in termen de 5 zile de la data publicarii pe site.