Back

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul " Construire SKID GPL în cadrul staţiei de distribuţie carburanţi existentă"

    Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul " Construire SKID GPL în cadrul staţiei de distribuţie carburanţi existentă",  propus a fi amplasat în localitatea Oradea, str.Meşteşugarilor, nr. cadastral 4291.

    Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Bihor din Oradea, b-dul Dacia nr. 25/A zilnic, între orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmbh.anpm.ro

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 16.05.2011(în termen de 5 de zile de la data afişării anunţului).