Back

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul « Construire staţie de betoane şi birouri »

A.P.M. Bihor,anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul « Construire staţie de betoane şi birouri », propus a fi amplasat pe teren intravilan în localitatea Poienii de Sus, comuna Bunteşti, titular S.C. Paniman S.R.L..

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Bihor din Oradea, B-dul Dacia nr. 25/A, în zilele lucrătoare, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet : http://apmbh.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 09.02.2011 (în termen de 8 zile de la data afişării anunţului).