Back

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul “ Construire statie de compresoare Booster pentru statia de cogenerare C 3 Suplac “

            Agentia pentru Protectia Mediului Bihor anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei    de încadrare proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului  şi  nu se supune  evaluării  adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată, pentru proiectul “ Construire statie de compresoare Booster pentru statia de cogenerare  C 3 Suplac “ amplasament în extravilanul loc. Suplacu de Barcau - nr. cad. 11, 96, 97, 98, 101, 107, comuna Suplacu de Barcau,judeţul Bihor,  titular  OMV  Petrom  SA – Zona de producţie  1 Crişana – Banat,  cu sediul  în  Suplacu de Barcău,  str. Crinului nr. 72.

            Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bihor din Oradea, în zilele de luni-vineri, între orele 8-16, precum şi la următoarea adresă de internet  http://apmbh.anpm.ro

            Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de  08.12.2011.