Back

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul “ Demolare a unor construcţii, reţele tehnologice şi utilităţi pentru imobilul ( teren cu construcţii ) – Incinta Centrala Electrică de Termoficare II – Oradea “

             Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei    de încadrare  proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului  şi  nu se supune  evaluării  adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată, pentru proiectul “ Demolare a unor construcţii, reţele tehnologice şi utilităţi pentru imobilul ( teren cu construcţii ) – Incinta Centrala Electrică de Termoficare II – Oradea “ amplasament în intravilanul municipiului Oradea str. Ogorului nr. cad. 18314,  judeţul Bihor,  titular SC  TERMOELECTRICA  SA   Bucureşti.          

            Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bihor din Oradea, în zilele de luni-vineri, între orele 9-16, precum şi la următoarea adresă de internet  http://apmbh.anpm.ro

            Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 22.01.2011.