Back

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul “ Infiinţare reţea de canalizare şi staţie de epurare în satele Tăuteu, Bogei şi Ciutelec şi extindere reţea de apă în satul Tăuteu – comuna Tăuteu “

             Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei    de încadrare  proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului  şi  nu se supune  evaluării  adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată, pentru proiectul “ Infiinţare reţea de canalizare şi staţie de epurare în satele Tăuteu, Bogei  şi  Ciutelec           şi extindere reţea de apă în satul Tăuteu – comuna Tăuteu “ -  judetul  Bihor,   titular  Comuna  Tăuteu .          

            Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bihor din Oradea, în zilele de luni-vineri, între orele 9-16, precum şi la următoarea adresă de internet  http://apmbh.anpm.ro

            Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 22.01.2011.