Back

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul “Amenajare platforma incarcare /descarcare combustibil ,grup social si imprejmuire teren "

ANUNŢ  

                     

APM Bihor , anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată, pentru proiectul : “Amenajare platforma incarcare /descarcare combustibil ,grup social si imprejmuire teren “ propus a fi amplasat în Oradea,  Calea Bihorului CF-Marfa,   titular SC OSCAR DOWNSTREAM SRL, cu sediul în Magurele, str.Atomistilor,nr.14, judetul Ilfov

   Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul  APM Bihor din Oradea, bd. Dacia, nr. 25/A, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbh.ro.

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 03.02.2011.