Back

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul “Amenajare Spălătorie Auto şi Vulcanizare ”

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul “Amenajare Spălătorie Auto Şi Vulcanizare ”propus a fi amplasat în localitatea Beiuş, str. Burgundia Mare nr. 55, nr.topo. 308/8 şi 308/10 ,    judeţul Bihor, titular BEGHER VIOREL OCTAVIAN  
 

  • Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Bihor din municipiul Oradea, B-dul Dacia, nr. 25 / A, în zilele de luni - vineri, între orele 9 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbh.anpm.ro,

  • Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare  (în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului).
  •