Back

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul "Atelier intretinere auto depozit materiale,imprejmuire"

APM Bihor , anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată, pentru proiectul : “Atelier intretinere auto depozit materiale,imprejmuire “ propus a fi amplasat în sat Santion,nr.15, comuna Bors, judeţul Bihor, titular  SC. Vadis Prod  SRL cu sediul  in com.Borod nr.229  judeţul Bihor.

   Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul  APM Bihor din Oradea, bd. Dacia, nr. 25/A, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmbh.anpm.ro

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 24.12.2010.