Back

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul “Constructie grup servicii format din spalatorie auto, atelier mecanic si anexe”

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul Constructie grup servicii format din spalatorie auto, atelier mecanic si anexepropus a fi amplasat în localitatea Voievozi,  nr.1, nr. cadastral 423/3,422/5,422/6,comuna Popesti,    judeţul Bihor, titular SC HERTRANSTAV SRL Cuzap.

 1.      Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Bihor din municipiul Oradea, B-dul Dacia, nr. 25 / A, în zilele de luni - vineri, între orele 9 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbh.anpm.ro,

2.      Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 13.07.2011 (în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului).