Back

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul “Constructie si dotare hala de productie S.C. GROS METAL S.R.L.

APM Bihor , anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată, pentru proiectul “Constructie si dotare hala de productie S.C. GROS METAL S.R.L.”, propus a fi realizat in , localitatea  Oradea, Calea Borsului  , jud. Bihor, titular S.C. GROS METAL S.R.L.   .  Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Bihor din Oradea, bv. Dacia, nr. 25/A, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmbh.anpm.ro