Back

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul “Construire ansamblu rezidential cu centru multifunctional , comert, servicii, in regim de inaltime 2 S+P+15E, 2 S+P+20E, imprejmuiri, parcari"

APM Bihor , anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată, pentru proiectul “Construire ansamblu rezidential cu centru multifunctional , comert, servicii, in regim de inaltime 2 S+P+15E, 2 S+P+20E, imprejmuiri, parcari”, propus a fi realizat in , localitatea Oradea,str. Calea Clujului, nr. 74-78  , jud. Bihor, titular S.C. CHEETAH CAPITAL S.R.L.Bucuresti  .  Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Bihor din Oradea, bv. Dacia, nr. 25/A, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmbh.anpm.ro

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare in termen de 5 zile de la data publicarii pe site.