Back

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul “Construire casă de vacanţă”

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrarenu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul Construire casă de vacanţă, propus pe amplasamentul din Sat de vacanţă Vârtop, DN 75,  nr. 226/A, nr. cad. 50250,   C.F. nr. 50250, oraş Nucet, judeţul Bihor., titular INDRIE DANUŢ.

 

1.      Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Bihor din municipiul Oradea, B-dul Dacia, nr. 25 / A, în zilele de luni - vineri, între orele 9 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbh.anpm.ro,

2.      Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 05.10.2011 (în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului).