Back

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul "Construire complex sportiv, fitness, recuperare şi teren sintetic de minifotbal “

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihoranunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul "Construire complex sportiv, fitness, recuperare şi teren sintetic de minifotbal “ propus a fi amplasat în oraş Ştei, str. Vişinilor, nr.3, judeţul Bihor,titular BALAJ OCTAVIAN

     Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Bihor din municipiul Oradea, B-dul Dacia, nr. 25 / A, în zilele de luni - vineri, între orele 9 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbh.anpm.ro,

     Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 01.11.2011 (în termen de 5 de zile de la data afişării anunţului).