Back

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul “Construire fabrica de productie polistiren expandat, imprejmuire, amenajare exterioara incinta,retele “

APM Bihor , anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată, pentru proiectul : “Construire fabrica de productie polistiren expandat, imprejmuire, amenajare exterioara incinta,retele “ propus a fi amplasat în Oradea, Calea Borsului nr. CF. 160696, judeţul Bihor, titular  SC CONGIPS SA, cu sediul în municipiul Oradea, str. Seleusului,nr.22-24, judetul Bihor

   Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul  APM Bihor din Oradea, bd. Dacia, nr. 25/A, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmbh.anpm.ro

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data 23.01.2011