Back

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul "Construire platformă betonată şi amplasare rezervor, recipient GPL 4850 L"

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihoranunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de  evaluare adecvată, pentru proiectul "Construire platformă betonată şi amplasare rezervor, recipient GPL 4850 L""propus a fi amplasat în localitatea Paleu, comuna Săldăbagiu de Munte, nr. Topo 614/3,  judeţul Bihor,

   Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Bihor din Oradea, b-dul Dacia nr. 25/A zilnic, între orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbh.anpm.ro.

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de  03.10.2011 (în termen de 85de zile de la data afişării anunţului).