Back

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul "Construire silozuri de cereale "

         Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de  evaluare adecvată, pentru proiectul "Construire silozuri de cereale "propus a fi amplasat în localitatea Tarcea , nr. 174/B,  titular SC. GRUP DE PRODUCATORILOR  DE CEREALE TARA SRL,  Tarcea, nr. 174/B.

    Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Bihor din Oradea, b-dul Dacia nr. 25/A zilnic, între orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmbh.anpm.ro

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 07.04.2011 (în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului).