Back

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul “Construire, cu caracter provizoriu, a unei staţii de vânzare gaz lichefiat auto”

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul  “Construire, cu caracter provizoriu, a unei staţii de vânzare gaz lichefiat auto” propus a fi amplasat în localitatea Oşorhei, nr. 513 F, nr. cad. 51109, C.F. nr. 51109, comuna Oşorhei, judeţul Bihor, titular S.C. CARMINA COM S.R.L.

 1.      Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Bihor din municipiul Oradea, B-dul Dacia, nr. 25 / A, în zilele de luni - vineri, între orele 9 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbh.anpm.ro,

2.      Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare in termen de 5 zile de la data publicarii pe site.