Back

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul “Demolare spital de pneumoftiziologie( sectia boli infectioase)”

APM Bihor , anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului*) şi/sau de evaluare adecvată, pentru proiectul “Demolare spital de pneumoftiziologie( sectia boli infectioase)”, propus a fi realizat in Oradea, str.Tribunalului nr.8 jud. Bihor, titular Primaria municipiului Oradea prin Administratia Imobiliara Oradea cu sediul in Oradea, str.P-ta Unirii nr.1   

   Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Bihor din Oradea, bv. Dacia, nr. 25/A, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmbh.anpm.ro

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare in termen de 5 zile de la data publicarii pe site.