Back

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul „Executare 200 branşamente apă în sat Gurbediu, comuna Tinca"

        Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihoranunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul „Executare 200 branşamente apă în sat Gurbediu, comuna Tinca, jud. Bihor”, propus a fi amplasat în comuna Tinca, sat Gurbediu, teren intravilan – domeniu public şi domeniu privat.

         Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Bihor din Oradea B-dul Dacia nr. 25/A, în zilele de luni – vineri, între orele 9 – 14, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbh.anpm.ro

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 29.07.2011.