Back

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul "Hotel Dp+P+3E, pod carosabil şi împrejmuire"

A.P.M. Bihor, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul « Hotel Dp+P+3E, pod carosabil şi împrejmuire », propus a fi realizat pe teren intravilan comuna Sînmartin, localitatea Băile Felix, nr. Cad. 4108, 4109 – titular proiect S.C. Panlacto Victocaris S.R.L. Sîngeorz Băi

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Bihor din Oradea, B-dul Dacia nr. 25/A, în zilele lucrătoare, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internethttp://apmbh.anpm.ro     

          Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 08.04.2011 (în termen de 8 zile de la data afişării anunţului).