Back

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul “Împădurire teren arabil”

    APM Bihor anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: proiectul nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Impadurire teren arabil”, propus a fi amplasat în CENALOS nr.cad. 511/5, 513/3, 518/5, 517/14, 514/11, SARSIG nr.cad. 446, si POCLUSA nr. cad. 944/10, titular FURTOS STELIAN

     Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Bihor, din Oradea, B-dul Dacia nr. 25/A, zilnic, între orele 8-16, precum şi la următoarea adresă de internet http//:apmbh.anpm.ro .

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului.