Back

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul “Intrare în legalitate construire împrejmuire teren şi hală depozit P”

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul  “Intrare în legalitate construire împrejmuire teren şi hală depozit P”propus a fi realizat în sat Tămăşeu, nr. cad. 50140, C.F. nr. 50140, comuna Tămăşeu, judeţul Bihor, titular  S.C. INFERAL COM S.R.L.,

 

  • Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Bihor din municipiul Oradea, B-dul Dacia, nr. 25 / A, în zilele de luni - vineri, între orele 9 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbh.anpm.ro,
  •  

  • Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 26.01.2012 (în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului).
  •