Back

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul “Modernizarea instalatiilor de incarcare/descarcare a carburantilor, fara modificarea traseelor in depozitul de carburanti MOL Tileagd"

    Agentia pentru Protecţia Mediului Bihor, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului*) sau de evaluare adecvată, pentru proiectul “Modernizarea instalatiilor de incarcare/descarcare a carburantilor, fara modificarea traseelor in depozitul de carburanti MOL Tileagd” – Jud. Bihor, titular SC MOL ROMANIA P.P. SRL CLUJ-NAPOCA.

 

    1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru protecţia mediului Bihor din municipiul ORADEA B-dul Dacia nr. 25/A, zilnic, între orele 800 - 1600 sau la urmatoarea adresa de internet http://apmbh.anpm.ro

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare  (în termen de 5 de zile de la data afişării anunţului).