Back

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul “Platformă parcare autoturisme str. Patrioţilor”

deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul  Platformă parcare autoturisme str. Patrioţilor, propus a fi amplasat în municipiul Oradea, str. Patrioţilor, nr. 2, nr. cad. 3730, C.F. nr. 169442, judeţul Bihor, titular S.C. CERTINVEST S.R.L. Oradea.

 

1.      Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Bihor din municipiul Oradea, B-dul Dacia, nr. 25 / A, în zilele de luni - vineri, între orele 9 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbh.anpm.ro,

2.      Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 13.07.2011 (în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului).