Back

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul "Reabilitare pod peste Crisul Repede in satul Fughiu pe drumul DC 44"

    Agentia pentru Protecţia Mediului Bihor, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului*) sau de evaluare adecvată, pentru proiectul “Reabilitare pod peste Crisul Repede in satul Fughiu pe drumul DC 44”, in intravilanul comunei Osorhei  – Jud. Bihor, titular COMUNA OSORHEI. 

    1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru protecţia mediului Bihor din municipiul ORADEA B-dul Dacia nr. 25/A, zilnic, între orele 800 - 1600 sau la urmatoarea adresa de internet http://apmbh.anpm.ro

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare  (în termen de 5 de zile de la data afişării anunţului).