Back

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul “Realizare spaţiu verde pe terenul înscris în C.F. NDF 55, nr. cad. 132 şi 152”

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul  proiectului “Realizare spaţiu verde pe terenul înscris în C.F. NDF 55, nr. cad. 132 şi 152”, propus a fi propus a fi amplasat în oraşul Valea lui Mihai, nr. cad. 132 şi 152, C.F. NDF 55, judeţul Bihor,  titular Oraşul Valea lui Mihai.

1.      Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Bihor din municipiul Oradea, B-dul Dacia, nr. 25 / A, în zilele de luni - vineri, între orele 9 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbh.anpm.ro,

2.      Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 03.02.2011 (în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului).