Back

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul “Studii si planuri pentru un management eficient al apelor din zona Bihor-Bekes in vederea asigurarii dezvoltarii durabile commune aprobat spre finantare in cadrul prodramului de cooperare transfrontaliera Ungaria –Romania 2007-2013”

    APM Bihor anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: proiectul nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Studii si planuri pentru un management eficient al apelor din zona Bihor-Bekes in vederea asigurarii dezvoltarii durabile commune aprobat spre finantare in cadrul prodramului de cooperare transfrontaliera Ungaria –Romania 2007-2013”, propus a fi amplasat în intravilanul si extravilanul municipiului Salonta, titular MUNICIPIUL SALONTA.

     Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Bihor, din Oradea, B-dul Dacia nr. 25/A, zilnic, între orele 8-16, precum şi la următoarea adresă de internet http//:apmbh.anpm.ro .

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului.