Back

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul Construire magazie regim P, amenajare a 2 accese auto si pietonal din str. Rampei “

APM Bihor , anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată, pentru proiectul : Construire magazie regim P, amenajare a 2 accese auto si pietonal din str. Rampei “ propus a fi amplasat în Oradea, str. Caprioarei nr.cad. 160144,   judeţul Bihor,

   Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul  APM Bihor din Oradea, bd. Dacia, nr. 25/A, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmbh.anpm.ro

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 03 .02.2011.