Back

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul Extindere spaţiu de producţie pentru fabricarea peleţilor »

        A.P.M. Bihor,anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul «Extindere spaţiu de producţie pentru fabricarea peleţilor », propus a fi realizat în teren intravilan comuna Tinca, str. Mureşului, nr. 80/A – titular proiect S.C. Besmendoi S.R.L. Tinca.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Bihor din Oradea, B-dul Dacia nr. 25/A, în zilele lucrătoare, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbh.anpm.ro

               Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 10.03.2011 (în termen de 8 zile de la data afişării anunţului).