Back

Anunţ public - Decizie emitere acord de mediu pentru proiectul " ,,Construire Complex Multifuncţional cu parcaje supraetajate – zona Tribunalului”

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Construire Complex Multifuncţional cu parcaje supraetajate – zona Tribunalului”, propus a fi amplasat în municipiul Oradea, str. Tribunalului, nr. 8, nr. cad. 592/1, 593/7, 594/2, 595, 596, 597/1, C.F. nr. 75862, judeţul Bihor,  titular Consiliul Local al Municipiului Oradea, Administraţia Imobiliară Oradea,

            Proiectul acordului de mediu şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul A.P.M. Bihor din municipiul Oradea, B-dul Dacia,         nr. 25 / A, în zilele de luni - vineri, între orele 9 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbh.anpm.ro,

            Observaţiile / contestaţiile publicul se primesc la sediul  A.P.M. Bihor din municipiul Oradea, B-dul Dacia, nr. 25 / A, până la data de 11.04.2011

 (în termen de 8 zile de la data afişării prezentului anunţ).