Back

Anunţ public - Decizie încadrare PUZ “ Construire teren de fotbal”

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BIHOR anunţă publicul  interesat  că,  în  urma  parcurgerii  etapei  de  încadrareconform  prevederilor    HG  nr. 1.076 / 2004  P.U.Z. Construire teren de fotbal,amplasament satul Cauaceu, nr. cad. 50452, CF nr. 50452, comuna Biharia, judeţul Bihor, Titular: Comuna Biharia, Comitetul Special Constituit  întrunit  a  decis  incadrarea planului  în  categoria  celor  pentru  care  nu  este  necesara  evaluarea  de mediu, planul urmand a fi supus procedurii de adoptare fara  aviz  de  mediu.

        Observatiile si comentariile publicului interesat privind decizia etapei de incadrare se depun  în  scris  la sediul  APM Bihor, Oradea, B-dul. Dacia  nr. 25 / A,  tel. 0259 .444.590, fax.0259.406588, până  la  data  de 01.10.2011  ( ziua limita  de  primire  a  observaţiilor  =  10  zile  calendaristice  de  la  data  anunţului).