Back

Anunţ public - Decizie încadrare PUZ – Introducere teren în intravilan pentru construire parc fotovoltaic”

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BIHORanunţă  publicul  interesat  că,  în  urma  parcurgerii  etapei  de  încadrare conform  prevederilor   HG  nr. 1.076 / 2004   pentru planul „PUZ – Introducere teren în intravilan pentru construire parc fotovoltaic”  Husasău de Tinca, titular COMUNA HUSASĂU DE TINCA,Comitetul Special Constituit  întrunit  a  decis  încadrarea planului  în  categoria  celor  pentru  care  nu  este  necesară  evaluarea  de mediu, planul urmând a fi supus procedurii de adoptare fără  aviz  de  mediu.

        Observaţiile si comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se depun  în  scris  la sediul  APM  Bihor - B-dul. Dacia  nr. 25 / A  tel. 0259 .444.590.